Cùng với việc WeSport đang phát triển nhanh chóng và liên tục, chúng tôi luôn hoan nghênh các nhãn hiệu thể thao hợp tác và trở thành đối tác với chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau.

Thương hiệu của bạn sẽ đồng hành cùng WeSport tại nhiều sự kiện khác nhau được chính chúng tôi tổ chức, và thêm nữa, là những chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Ví dụ, WeSport có thể hỗ trợ các chiến dịch marketing của bạn tới hệ thống người dùng của chúng tôi, trên cơ sở cả hai bên cùng có lợi.  Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau phát triển mạnh mẽ và bền vững

Bất kỳ sự quan tâm nào về việc trở thành đối tác, vui lòng liên hệ ngay với WeSport nhé!

Dưới đây là các đối tác hiện tại của chúng tôi!