Tầm nhìn

WeSport được thành lập với tầm nhìn trở thành nền tảng thể thao số 1 Châu Á trong tương lai. Trở thành bàn đạp cho sự phát triển và đổi mới của ngành thể thao.

Sứ mệnh

Nâng cao vị thế và kết nối người chơi thể thao với nhau giúp phát triển tiềm năng của chính họ.

Giá trị

– Đam mê
– Phong cách sống lành mạnh
– Cởi mở
– Trách nhiệm
– Đội nhóm
– Vui vẻ