Wesport rất vinh dự được hợp tác với tất cả các cơ sở thể thao ở Tp.HCM và từ nhiều thành phố khác.

Đối với chúng tôi, các cở sở thể thao là tài sản quý giá nhất trong kinh doanh. Wesport luôn tập trung vào việc tạo ra thêm nhiều giá trị cho các đối tác của mình. Hệ thống của chúng tôi được xây dựng dựa trên các phản hồi từ các cơ sở thể thao của WeSport.

Những lợi ích mà bạn sẽ nhận được khi trở thành đối tác của chúng tôi:

  • Các cơ sở thể thao sẽ được cung cấp một hệ thống đặt sân miễn phí (bán tự động, đa cấp độ), dễ dàng sử dụng.
  • Một hệ thống dành cho tất cả cơ sở/địa điểm và thể thao của bạn.
  • WeSport sẽ mang đến thêm nhiều khách hàng và người chơi hơn tới sân của bạn (bao gồm các hoạt động tiếp thị trực tuyến, các chương trình khuyến mãi.vv).
  • Tăng trưởng doanh thu với nhiều lịch đặt sân hơn (một cách có cấu trúc)
  • Bạn sẽ trực tiếp quản lý lịch đặt sân của bạn thông qua hệ thống của WeSport.
  • WeSport luôn ghi nhận những phản hồi giá trị từ người dùng, điều này cũng giúp các quản lý sân có thể cải thiện và gia tăng doanh thu thông qua những ý tưởng mới.
  • Bên cạnh đó, WeSport sẽ giúp đỡ và là trung gian để thu hút các nhà tài trợ cho các thành viên.
  • Và bất cứ khi nào bạn có yêu cầu và ý tưởng, WeSport sẽ tổ chức các sự kiện tại khu vực của bạn, dựa trên cơ sở giúp cả hai cùng có lợi.


Nếu bạn muốn đầu tư hoặc đang sở hữu một cơ sở thể thao và muốn biết thêm về những gì WeSport có thể giúp cho bạn? Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.